ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 10 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
สารคดีโครงการหลวง ตอน "สืบสาน รักษา ต่อยอด เพื่อผู้พิการอยู่ดีกินดี" มูลนิธิโครงการหลวง ให้ความสำคัญต่อการให้โอกาสแก่ผู้มีข้อบกพร่องทางร่างกาย หรือผู้พิการในชุมชนมานานกว่า 30 ปี มีผู้ได้รับการบรรจุเป็นบุคลากรร่วมทำงานในสายงานต่าง ๆ ทั้งผู้พิการทางสายตา ทางร่างกาย และการได้ยิน ในพื้นที่ดำเนินการต่าง ๆ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 ได้ริเริ่ม “โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการบนพื้นที่สูง” ในพื้นที่นำร่อง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เพื่อช่วยให้เขาช่วยตนเอง ตามแนวทางพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พวกเขาจึงสามารถสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เช่นเดียวกับเกษตรกรคนอื่น ๆ ในชุมชน จากโอกาสที่ได้รับและศักยภาพที่มี ทำให้ผู้พิการในชุมขนโครงการหลวงวันนี้ มีรอยยิ้ม เป็นอีกหนึ่งกำลังหลักของครอบครัว และเป็นหนึ่งแรงสำคัญในการผลิตพืชผักที่ดี อร่อย เช่นเดียวกับเกษตรกรรายอื่น ๆ ของมูลนิธิโครงการหลวง
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 9 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
ตอนที่ 21 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 8 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
จิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน พล.ต.ท.สำราญ นวลมา ผบช.น. เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสา " เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ " ปลูกต้นไม้เพื่อพ่อของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมราชบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมี ผบก.น.๔, ผู้อำนวยการเขตคันนายาว, รอง ผบก.น.๔ , จิตอาสา ๙๐๔ จิตอาสาพระราชทาน กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 และหน่วยราชการในพื้นที่โดยรอบกองบังคับการตำรวจนครบาล ๔ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 7 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
สารคดีจิตอาสา Ep1. ตอน จุดเริ่มต้นโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 6 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565
อุทยานเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๙ (นางเลิ้ง) อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ รัชกาลที่ ๙ เกิดขึ้นจากจากประปณิธานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระราชินี ทรงตั้งพระราชหฤทัยเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระราชทานอุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริของทั้ง ๒ พระองค์ ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำ ซึ่งนำมาเป็นแนวคิดหลักในการออกแบบสวนสาธารณะแห่งนี้นอกจากนี้อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ แห่งนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายทอดความรู้ ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทานไว้ สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของมนุษย์กับธรรมชาติ และเป็นปอดแห่งใหม่ใจกลางกรุงเทพมหานคร เป็นสถานที่ศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 5 วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564
ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 เป็นผู้แทนนำเสนอผลการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการกระทรวงศึกษาธิการสัญจร ณ ห้องประชุมมรุกขนคร โรงเรียนนครพนมวิทยาคาร จังหวัดนครพนม
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 4 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 3 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการจัดการเรียนรู้ ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 2 วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564
นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการบริหารจัดการศึกษา ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชมคลิปคลิกที่นี่....
ชมคลิปคลิกที่นี่....เรื่องที่ : 1 วันพุธที่ 7 กันยายน 2559
แนะนำจังหวัดฉะเชิงเทรา
ชมคลิปคลิกที่นี่....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/2 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า