.
 
ข่าว e-Clips ศธภ.9
 
 
     e-Clips ที่ : 9 วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 ตอนที่ 21 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช - เดอะไดอารี่ บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยฯ
 
..