แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...