แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ภาพข่าว ..เล่าเรื่องสำนักงาน กศน.จังหวัดฉะเชิงเทรา ฉบับที่ 8 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆใรรอบเดือนที่ผ่านมา
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...