แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ เชิญชวนบุคลากรในสังกัด/หน่วยงานของท่านเข้าเยี่ยมชมหรือจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูนประสบการร์ และเสริมสร้างทัศนคติเกี่ยวกับความซื่อสัตย์ ณ พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนักงาน ป.ป.ช. ในวันทร์จันทร-ศุกร์ เวลา 09.00-16.30 น.
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...