แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้จัดทำรูปเล่มเอกสารรายงานผลการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๓ กรณีปกติ รอบที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...