แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ ได้ดำเนินการจัดทำเอกสารรายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินการจัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...