แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูฯเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่มีตำแหน่งว่างและมีความประสงค์จะสมัครฯ ระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...