แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
ด้วยสำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอส่งสำเนาหนังสือหน่วยงานราชการภายนอกมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน จำนวน 3 เรื่อง โดยสามมารถดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์ http://ops.moe.go.th หรือ http://ops.sueksa.go.th หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...