แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แบบรายงานผลการตรวจราชการฯ รต 2/61
แบบรายงานผลการตรวจราชการ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และหน่วยงานการศึกษาในจังหวัด แบบ รต 2/61 เป็นแบบรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับประกอบการรายงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้แบบ รต 2/61 นี้ได้ถูกปรับเข้าสู่เครื่องมือแบบรายงานผล ฉบับของ เขตพื้นที่/ศธจ. สำหรับใช้เก็บข้อมูลรายงานผลการตรวจราชการ กรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561 เรียบร้อยแล้วค่ะ


เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...