แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชฯ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ รอบที่ 2 ปีงบประมาณ 2561
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ขอส่งเอกสาร ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ในหนังสือราชการ  เรื่อง การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...