แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุ่มตรวจราลการและติดตามประเมินผล ขอส่งปฏิทินการตรวจราชการ รอบที่ 2 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 กรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ในหนังสือราชการ  เรื่อง การตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...