แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ สถาบันส่งเสริมการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผู้บริหารหัวข้อ "นวัตกรรมการบริหารมิติใหม่ในโลกยุค 4.0"และการฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบใหม่ที่ง่ายและได้ผลสำหนับคนไทยยุค4.0"
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...