แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.407/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการฯ ตรวจเฉพาะด้าน (Agenda Based)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามคำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ตรจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...