แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.408/2562 มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามคำสั่งเรื่อง มอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเขตตรวจราชการ  ฉบับปัจจุบัน (26 เมษายน 2562) รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...