แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการขอส่งสำเนาธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่อง การให้กู้เงิน "โครงการบ้าน ธอส.- กบข. เพื่อมราอยู่อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ 14 โดยขอยื่นคำขอกู้เงินได้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 และดูกลักเกณฑ์โครงการดังกล่าวได้ที่ www.ghbank.co.th
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...