แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารบรรยายประกอบการประชุม โครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ฯ
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เผยแพร่เอกสารบรรยายประกอบการประชุม โครงการ TFE (Teams For Education) ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 9 (ภาค 3 เดิม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนการบูรณาการการจัดการศึกษาด้วย PEC (Provincial Education Community) เพื่อตอบโจทย์โครงการ TFE (Teams For Education) อย่างมีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้สนใจและผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่าน สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบท้าย
(ปรับปรุงเมื่อ 30 สิงหาคม 62)

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...