แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : กำหนดการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ขอแจ้งกำหนดการ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โครงการ TFE สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ระหว่างวันที่  3 - 5  กันยายน  2562 (จังหวัดจันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว)รายละเอียดตามไฟล์แนบมาพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...