แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ส่งเอกสารรายงานผลการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถดาวน์โหลดได้ตามไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...