แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การเปิดรับโครงการขอรับการจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดประกาศ และแบบเสนอโครงการตามไฟล์แนบท้ายนี้
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...