แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลได้จัดทำแผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว เอกสารดังไฟล์แนบมาพร้อมนี้
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...