แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล ได้จัดทำเอกสารรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติ ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 9 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามไฟล์แนบท้ายนี้
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...