แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ได้จัดทำคู่มือการตรวจราชการ เขตตรวจราชการที่ 9  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตรวจราชการ พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...