แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเกลี่ยอัตรากำลังในการรองรับการจัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาคและสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
ให้ผู้เข้ารับการเกลี่ยอัตรากำลังยื่นใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบด้วยตนเอง ในระหว่างวันที่ 5-11 กรกฎาคม 2560 ภาคเช้าเวลา 08.30-12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00-16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ สำนักงานศึกษาธิการภาคหรือจังหวัดที่เกลี่ยอัตรากำลัง
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...