แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการฯ ตามนโยบายเฉพาะด้าน (Agenda Based) ที่ สป.38/2564
คำสั่งมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบการตรวจราชการฯ ตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ สป.38/2564 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...