แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
กลุ่มพัฒนาการศึกษา ขอส่ง รายละเอียดตัวชี้วัดตามองค์ประกอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก คัดสรร ผู้ขอรับทุนการศึกษาพระราชทาน (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ของจังหวัดในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการภาค ๙ ใช้ดำเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันต่อไป
รายละเอียดตามไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...