แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ภาคเรียน 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9
รายงานผลการฉีดวัคซีนผู้เรียน ตั้งแต่ช่วงเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน จนถึงเปิดภาคเรียน 2/2564 พื้นที่เขตตรวจราชการที่ 9 โดยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกแห่งในพื้นที่เป็นการรายงานรายวัน ก่อน 12.00 น.ของทุกวัน
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...