แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เผยแพร่นวัตกรรมการปฏิบัติที่ดี Best Practice ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดการเรียนรู้ และด้านนิเทศ ติดตามและประเมินผล ภายใต้โครงการ Innovation For Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษาไทย เพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...