แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ผู้ประสานงานกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล ศธจ.ในพื้นที่ความรับผิดชอบ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๓
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงาน ศธภ ๓ จัดทำรายชื่อ ทำเนียบ  ผู้ประสานงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล ศธจ.ในพื้นที่ความรับผิดชอบทั้ง ๕ แห่ง ของสำนักงานศึกษาธิการภาค ๓ เพื่อใช้ประโยชน์ในการประสานงานการปฏิบัติราชการร่วมกัน
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...