แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
มหาวิทยาลัยเซี่เหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้ข้าราชการเส้นสายไหมสำหรับข้าราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2560 จำนวน 5 ทุน ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครโดยตรงไปยังสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2560
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...