แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ปฏิทินกำหนดออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ สนง.ศธจ.ในพื้นที่ สนง.ศธภ.3
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผลสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้จัดทำปฏิทินกำหนดออกประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดดังแนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...