แสดงรายการเอกสารข้อมูลสารสนเทศ

ชื่อเอกสาร : แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยกลุ่มยุทธศาสตร์การศึกษา รวบรวมและจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562-2565)สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
เอกสารประกอบ 3
 
กลับไปหน้าก่อน...