แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เอกสารรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล จัดทำเอกสารรายงานการตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2 กระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมแจ้งยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานศึกษาธิการทั้ง 17 ภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในพื้นที่ทั้ง 5 แห่ง ในการนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ดังไฟล์แนบ
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...