แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : แผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
กลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้จัดทำรูปเล่มเอกสารแผนปฏิบัติการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดดังไฟล์แนบ

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...