แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : เครื่องมือตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3
สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 ได้ดำเนินการจัดทำเครื่องมือตรวจ นิเทศ ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษา ในสำนักงานศึกษาธิการภาค 3 โดยความร่วมมือกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทั้ง 5 แห่ง เสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งเครื่องมือระดับโรงเรียนและเครื่องมือระดับเขต/ศธภ. ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้ดังเอกสารแนบพร้อมนี้

เอกสารประกอบ 1
เอกสารประกอบ 2
 
กลับไปหน้าก่อน...