แสดงรายการ

ชื่อเอกสาร : ประชาสัมพันธ์
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยกลุ่มตรวจสอบภายใน ได้จัดทำสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่มตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสามารถดาว์นโหลดข้อมูลได้ที่ www.check.moe.go.th
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...