สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564  

ข้อมูลโครงสร้าง
  

สำนักงานศึกษาธิการภาค 9  
- ต.หน้าเมือง อ.เมือง
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038 512190 โทรสาร 038 512 191
re03.moe@gmail.com/facebook : สำนักงานศึกษาธิการภาค 9