ข้อมูลกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ผอ.กลุ่มพัฒนาการศึกษา โทร.038-519 190 ต่อ19