ข้อมูลศึกษาธิการจังหวัด
ทำเนียบศึกษาธิการจังหวัด
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายไสว สารีบท
ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วนายณัทชัย ใจเย็น
ศึกษาธิการจังหวัดปราจีนบุรีนายเศรษฐา เสนะวงศ์
ศึกษาธิการจังหวัดตราดว่าที่ ร.ต.เจษฎาภรณ์ พรหนองแสน
ศึกษาธิการจังหวัดจันทบุรีดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา
รองศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดนครนายก