ข้อมูลศึกษาธิการภาค
ทำเนียบศึกษาธิการภาค
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9