ข้อมูล���������������������������������������
ทำเนียบ���������������������������������������
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายพงษ์พิศาล ชินสำราญ
รองศึกษาธิการภาค 8 ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 9