ข้อมูลกลุ่มพัฒนาการศึกษา
ทำเนียบกลุ่มพัฒนาการศึกษา
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นางกชกร คัตตพันธ์ อาสิฬ์เฎร์
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษา