ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
ทำเนียบลูกจ้างชั่วคราว
สำนักงานศึกษาธิการภาค 9นายอนุรักษ์ สังข์ไว
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นายทิวา ไชยเลิศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์นางลฎาภา แปลงสมบูรณ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติหน้าที่แม่บ้าน