นายโกเมศ กลั่นสมจิตต์
นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ปฏิบัติหน้าที่รองศึกษาธิการภาค 9