ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด
10/05/2565 กิจกรรมให้ความรู้แก่สมาชิก กบข. ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
10/05/2565 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิาชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
10/05/2565 เกณฑ์การประเมินสำหรับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
10/05/2565 ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
08/04/2565 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (เพิ่มเติม)
23/03/2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
23/03/2565 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ตุลาคม 2564 - กุมภาพันธ์ 2565
23/03/2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
24/11/2564 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
23/11/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
23/11/2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
23/11/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด
29/06/2564 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
16/12/2563 ประชาสัมพันธ์
16/12/2563 ประชาสัมพันธ์
22/06/2563 ประชาสัมพันธ์
22/06/2563 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์
22/06/2563 รายงานการประเมินความเสี่ยงเรื่องรถราชการ
15/06/2563 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
15/06/2563 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมารประจำปี รอบ 6 เดือน