ล่าสุด วัน/เดือน/ปี รายละเอียด ผู้ส่ง
24/11/2564 แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
23/11/2564 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กลุ่มอำนวยการ
23/11/2564 รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มอำนวยการ
23/11/2564 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด กลุ่มอำนวยการ
29/06/2564 ส่งสำเนาหนังสือเพื่อประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
16/12/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ
16/12/2563 ประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ