ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 34 ครั้ง ]


ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วย นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และแนวทางการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ กระทรวงศึกษาธิการ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 1/2565 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ Zoom ณ ห้องประชุมณรงค์ บุญมี ชั้น 4 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม                                                                             

    ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ศธภ.9 ร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ