ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 28 ครั้ง ]


ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          วันที่ 4 - 8 มกราคม 2565 ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 พร้อมด้วย นายเสฐียรพงษ์ แก้ววิมล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 9 เข้าร่วมการอบรม หลักสูตร “หลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง” ณ โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี                                                                             

    ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ศธภ.9 ร่วมอบรมหลักกฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง