ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 30 ครั้ง ]


ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          วันจันทร์ที่ 10 มกราคม ๒๕๖5 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 นำคณะผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าพบ ดร.ดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ ณ สำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการ                                                                             

    ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา ศธภ.9 นำคณะผู้บริหาร เข้าพบ เลขาธิการคุรุสภา