ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 30 ครั้ง ]


ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          วันอังคารที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 ทำหน้าที่รองประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2565 โดยมี นายอำพล อังคภากรณ์ณ์กุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานการประชุม ณ ห้องขุนด่าน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก                                                                             

    ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565 ศธภ.9 เข้าร่วมประชุม กศจ.นครนายก ครั้งที่ 1/2565