ข่าว ศธภ.9 Enews สำนักงานศึกษาธิการภาค 9

ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

[ มีผู้อ่านข่าวนี้ : 35 ครั้ง ]


ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565

โดย : ผู้ดูแลระบบ/ผู้ดูแลระบบ ศธภ.9


          ดร.วันเพ็ญ บุรีสูงเนิน รองศึกษาธิการภาค 6 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 9 ให้การต้อนรับศึกษาธิการจังหวัด ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในโอกาสปีใหม่ พุทธศักราช 2565                                                                             

    ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565 ศธภ.9 ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร เนื่องในโอกาสปีใหม่ 2565